מרבית מקרי החירום מתרחשים מחוץ לבית החולים: ברחוב, בבית, בגן, ובמקום העבודה. 
באמצעות הכשרות קצרות וממוקדות ניתן ללמוד כיצד לנהוג במקרי חירום רפואיים.

השתלמויות לקהילה