מרבית מקרי החירום מתרחשים מחוץ לבית החולים: ברחוב, בבית, בגן, ובמקום העבודה. 
באמצעות הכשרות קצרות וממוקדות ניתן ללמוד כיצד לנהוג במקרי חירום רפואיים.

השתלמויות לקהילה

Emergency

רפואה | הדרכה ופיתוח תכנים

emergency@emergency.co.il| 054-8020226