הדרכות עבור צוותי רפואייםתרגולים לצורך הכשרה או רענון, ההדרכה משלבת הרצאות, לומדות אינטראקטיביות ותרגולים 

השתלמויות מקצועיות