הדרכות עבור צוותי רפואייםתרגולים לצורך הכשרה או רענון, ההדרכה משלבת הרצאות, לומדות אינטראקטיביות ותרגולים 

השתלמויות מקצועיות

Emergency

רפואה | הדרכה ופיתוח תכנים

emergency@emergency.co.il| 054-8020226